Myten om velfærdsarkitekten

En undersøgelse af danske arkitekters bidrag til udvikling af velfædssamfundet

Interview fra The Architecture Project, 2015.


Præsentation for Copenhagen Architecture Festival, 2020.

I min ph.d.-afhandling fra 2019 undersøger jeg danske arkitekters bidrag til udvikling af velfærdssamfundet.

Afhandlingen er et case-studie af sammenhænge mellem arkitekturens og samfundets udvikling i Danmark i perioden 1957-2012. I afhandlingen tegnes et billede af, at snarere end at vende sig fra fællesskabet mod markedet, således som det kan læses i en del af den nyere danske arkitekturhistorie, gør arkitekterne igennem hele perioden mere eller mindre det samme; de løser de opgaver, der bliver lagt foran dem under de til enhver tid givne omstændigheder – opgaver og omstændigheder, der imidlertid har ændret sig ganske meget fra 1957 til i dag.

I afhandlingen giver jeg nogle bud på, hvordan arkitekturens omstændigheder kan forstås i dag, og diskuterer, om arkitekternes bedste mulighed for at tjene samfundet som helhed ikke i virkeligheden er at være mindre optaget af arkitektur i sig selv, og mere optaget af at forsøge at forstå sig på disse omstændigheder: Hvad det er for et samfund, man er en del af, hvad det er for opgaver, det samfund skal have løst, og hvordan dette så kan gøres, så man samtidig også bidrager til at løfte hele samfundet.

Læs interview i Byrummonitor fra 2019

Send mig en en e-mail, hvis du er interesseret i en kopi af afhandlingen som PDF.